0938 382 036

Công trình cây tùng giả nhà máy Đông A Long Thành Đồng Nai

Công trình thi công cây tùng giả nhà máy Đông A Long Thành Đồng Nai

Đây là Công trình thi công cây tùng giả nhà máy Đông A Long Thành Đồng Nai do đội ngũ nhân viên của Hoa Thịnh Phát thực hiện chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày. Xem thêm bài về cây nhân tạo tại đây

 

Cây tùng giả Hoa Thịnh Phát

 

Cây tùng giả Hoa Thịnh Phát

 Cây tùng giả Hoa Thịnh Phát

Cây tùng giả Hoa Thịnh Phát

Cây tùng giả Hoa Thịnh Phát

Cây tùng giả Hoa Thịnh Phát

rang Trí  Hoa Thịnh Phát

Phone: 0388 726 966

Email: trangtrihoathinhphat@gmail.com
Web: http://hoathinhphatgroup.com

Địa chỉ: 166 Kha vạn cân, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh –