0938 382 036

Công trình thi công cỏ nhân tạo tại Chiee Garden

Công trình thi công cỏ nhân tạo tại Chiee Garden tại Quận 1

Đây là Công trình thi công cỏ nhân tạo tại Chiee Garden tại Quận 1 do đội ngũ nhân viên của Hoa Thịnh Phát thực hiện chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày. Xem thêm bài về cây nhân tạo tại đây

 

Thi công cỏ nhân tạo cafe chiee gadern

Thi công cỏ nhân tạo cafe chiee gadern

Thi công cỏ nhân tạo cafe chiee gadern

Thi công cỏ nhân tạo cafe chiee gadern

Thi công cỏ nhân tạo cafe chiee gadern

Thi công cỏ nhân tạo cafe chiee gadern

Thi công cỏ nhân tạo cafe chiee gadern

Thi công cỏ nhân tạo cafe chiee gadern

Thi công cỏ nhân tạo cafe chiee gadern

Trang Trí  Hoa Thịnh Phát
Phone: 0388 726 966
Email: trangtrihoathinhphat@gmail.com
Web: http://hoathinhphatgroup.com
Địa chỉ: 166 Kha vạn cân, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh