0938 382 036

Công trình dây leo nho giả trường mầm non bambi

Công trình dây leo nho giả trường mầm non Bambi tọa tại 18 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Đây là Công trình dây leo nho giả trường mầm non Bambi  do Hoa Thịnh Phát thực hiện chỉ trong vòng chưa đầy 5H đồng hồ.

Hình ảnh thực tế

Dây leo nho giả hoa thịnh phát

Công trình dây leo nho giả trường mầm non bambi

Xem thêm về trang trí bục cây giả

Trang Trí  Hoa Thịnh Phát

Phone: 0388 726 966

Email: trangtrihoathinhphat@gmail.com

Địa chỉ: 166 Kha vạn cân, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh