0938 382 036

Công trình thi công cây giả tại Huyện Bình Chánh

Đây là Công trình thi công tường cây giả tại Huyện Bình Chánh (Khách sạn Hoàng Long) do đội ngũ nhân viên của Hoa Thịnh Phát thực hiện chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày. Xem thêm bài về cây nhân tạo tại đây

Trang Trí  Hoa Thịnh Phát
Phone: 0388 726 966
Email: trangtrihoathinhphat@gmail.com
Web: http://hoathinhphatgroup.com
Địa chỉ: 166 Kha vạn cân, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh