0938 382 036

Thi công tường cây giả tại Hoc Môn

Đây là Công trình thi công tường cây giả tại Hoc Môn do đội ngũ nhân viên của Hoa Thịnh Phát thực hiện chỉ trong vòng chưa đầy 4 giờ đồng hồ.

https://www.youtube.com/watch?v=5dOPJL8fVoo